Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2011

Αναπροσαρμογη των τιμολογιων της ΔΕΗ


Την δημιουργία ενός μηχανισμού σύνδεσης των τιμών χονδρεμπορικής και λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όσον αφορά τα ρυθμιζόμενα τιμολόγια (Τιμολόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου), που προσφέρει η ΔΕΗ σε πελάτες μέσης και χαμηλής τάσης, στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου μέχρι τον Ιούνιο του 2013, προτείνει ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) κ. Νίκος Βασιλάκος.

Μιλώντας στο πλαίσιο του 16ου Συνεδρίου του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ο κ. Βασιλάκος ουσιαστικά περιέγραψε μια διαδικασία αναπροσαρμογής των τιμολογίων, είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω, κάθε έξι μήνες.

“Η σύνδεση τιμών χονδρικής και λιανικής”, ανέφερε χαρακτηριστικά, “μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός απλού μηχανισμού εξαμηνιαίας (αυτόματης) αναπροσαρμογής των τιμών, στη βάση αναθεωρούμενων (ανά εξάμηνο) στοιχείων κόστους των ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ, απολογιστικών στοιχείων και προβλέψεων για την Οριακή Τιμή του Συστήματος, κόστους επικουρικών υπηρεσιών και ΑΔΙ, κόστους νεοεισερχόμενων παραγωγών, ανταγωνιστικών τιμολογίων τρίτων προμηθευτών, κ.α. ”. 

Πρακτικά, εάν στο τέλος ενός εξαμήνου, διαπιστωθούν σημαντικές αποκλίσεις (πάνω από ± Χ%) από το μέσο κόστος που έχει χρησιμοποιηθεί για το σκοπό του καθορισμού των τιμολογίων, η ΡΑΕ θα γνωμοδοτεί προς το ΥΠΕΚΑ για την τροποποίηση των τιμολογίων αυτών, η οποία τροποποίηση μπορεί να περιλαμβάνει αύξηση ή μείωσή τους, ανάλογα με τη διαπιστούμενη απόκλιση. Αλλιώς, τα τιμολόγια θα παραμένουν τα ίδια μέχρι το επόμενο βήμα αναθεώρησης, δηλ. το επόμενο εξάμηνο.

Ο κ. Βασιλάκος επισήμανε ότι τα μη ρυθμιζόμενα τιμολόγια, που περιλαμβάνουν σήμερα τα τιμολόγια πελατών υψηλής τάσης της ΔΕΗ, καθώς και τα τιμολόγια πελατών μέσης και χαμηλής τάσης των τρίτων προμηθευτών, δεν υπάρχει ex ante ρυθμιστική παρέμβαση, αφού τα τιμολόγια αυτά καθορίζονται στα πλαίσια του ανταγωνισμού. Η ΡΑΕ ελέγχει ex post στα τιμολόγια αυτά την ύπαρξη τυχόν καταχρηστικών συμπεριφορών (υπερβολικά υψηλών ή χαμηλών χρεώσεων).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...